dormakaba - Değişken Güçlü Kapı Kapatıcılar

1. BS8300’e göre kapı kapatıcılarının değişken güç tipinde olması gerekiyormuş. Sabit güçlü bir kapatıcı yangın kapılarında kullanılabilir mi?

Genellikle, tipik verimliliği %60-65 olan (BS EN1154’e göre EN3 için minimum %55 gereklidir) bir sabit güçlü kapı kapatıcı ile 30 Newton açma kuvvetinin sağlanması pek olası değildir. Benzer şekilde, sadece montaj konumu değişikliği ile güç seçimi yapılabilen kapı kapatıcılar da tavsiye edilmemektedir. Ancak, çok yüksek etkinlikteki ve kam kumandalı TS91 gibi sabit güçlü kapatıcılar bazı kapı genişliklerinde düşük açma kuvveti taleplerine uygun olabilir. Oysa, değişken güçlü kapatıcılar düşük açma kuvvetlerine ulaşmak için şantiyede sağladığı ayar imkanlarıyla, sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlara karşı çok daha esnek bir çözümdür.

2. BS8300’de yangın kapılarının “genel olarak” 900 mm’den daha geniş olması gerektiği belirtilmektedir. dormakaba niye küçük genişlikler için de çözümler sunmaktadır?

dormakaba çözümlerini BS8300/ADM*nin minimum taleplerinden başlayacak şekilde tesis eder; 826 mm genişliğinde tipik bir kapı ile başlayıp yaklaşık 25 mm’lik artışlar ile devam eder.

Bir dizi yüksek verimlilikteki dormakaba marka kapı kapatıcılar, belirtilen bu boyutlardaki veya daha küçük kapılarda çözüm oluşturacak yetenektedir.

3. BS8300, elektrikli açık tutma mekanizmalarına atıfta bulunmaktadır. dormakaba’da buna uygun hangi ürünler vardır?

dormakaba - elektrikli açık tutma mekanizması

dormakaba aşağıda belirtilen elektrikli açık tutma mekanizmalı kapı kapatıcılarını sunmaktadır: ITS96 EMF, TS93 EMF, TS92 EMF, TS91 EMF ve TS73 EMF. Biz ayrıca BTS80 EMB zemine gömme kapı kapatıcısını (1. sorudaki resme bakınız) ve RTS 80 EMB çift tesirli ve açık tutma mekanizmalı kapatıcıyı da sunmaktadır.

Ayrıca, herhangi bir dormakaba kapı kapatıcısı, bağımsız açık tutma elektro-mıknatıslarla (EM) da birlikte kullanılabilir. Elektrikli açık tutma mekanizmalı sistemler, günlük kullanımda kanatları sürekli açık tutulacaktır. Bu nedenle kapatıcının 30Newton’dan daha düşük bir açma kuvveti sağlaması gerekli değildir (şebeke elektriğinin kesilmesi veya bir alarm sisteminden komut gelmesi ile elektriğin kesilmesi halinde). Ancak, enerji kesilse de maksimum 30N açma kuvvetini sağlayan elektromanyetik cihazların kullanımı bazı binalar için faydalı olabilir. Daha önce detayları açıklandığı gibi, EN3 boyutunda kapılar için kam kumandalı EMF kapatıcılar veya EM elektro mıknatıslı kam kumandalı kapatıcılar 30N altında açma kuvvetlerini bu özel durumlarda da sağlayabilir.

4. BS8300 “serbest salınımlı” kapı kapatıcı cihazlara atıfta bulunmaktadır. dormakaba’da buna uygun hangi ürünler vardır?

“Serbest salınımlı” kapı kapatıcıları, bir kapı kapatıcısının karşı direnci olmadan çalışmaktadır. Kapı kapatıcı sadece elektrik kesintisi veya bir yangın durumunda devreye girmektedir. Bu nedenle, bu kapatıcıların ortak bir dolaşım güzergahında değil, özel bir odaya erişim için kullanılması çok daha uygun olmaktadır.

dormakaba şunları önermektedir: TS99 FL ve TS73 EMF Serbest Salınım seçeneği, RTS80 FLB ve BTS80 FLB zemine gömme kapı kapatıcısı

5. BS8300’de yangına dayanıklı olmayan kapılarda, yangına dayanıklı kapılara nazaran daha düşük güçte kapayıcıların kullanımı önerilmektedir. Eğer daha yüksek güç değeri gerekirse ne olur?

Yangına dayanıklı olmayan kapılarda minimum kapatma kuvveti ile ilgili yasal bir şart bulunmadığı için kapı kapatıcılar EN3 değerinin altında ayarlanabilir (18Nm, yangına dayanıklı kapılar için). Ancak, doğal olarak kapatıcı her zaman kapıyı başarı ile kapatacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğer bu ihtiyaç, kuvvet değerini BS8300/ADMtaleplerinin üstüne çıkartırsa, örneğin akustik oda kapılarında kullanılan ağır hizmet contalarını yenmek için, dormakaba açma kuvvetinin minimum değerlerde tutulmasını sağlayacak ek yöntemleri sunmaktadır.

* İskoçya’da Bölüm 3, Kuzey İrlanda’da Kısım R

kraymer-pinyon kapı kapatıcı için kuvvet grafiği

6. BS8300, maksimum kapatma kuvvetinin kapı açılışının ilk 0-15 derece arasında olmasını istiyor. Bu özelliği göstermeyen kapı kapatıcılardan kaçınılmasını öneriyor. Hangi tip kapatıcılar bu özellikleri göstermektedir?

Eğer kremayer – pinyon tipinde kapatıcı, kayar kol ile birlikte kullanılırsa kapının açılma süreci boyunca daha fazla açma kuvveti gerektiği görülecek ve geçiş kolaylığı sağlanamayacaktır.

dormakaba kam kumadalı kapı kapatıcı için kuvvet grafiği

dormakaba’nın eşsiz kam kumandalı kapatıcısı kayar kol ile birlikte kullanılırsa kuvvet artışı görünmeyeceği gibi kanadı açarken direncin hızla düştüğü de deneyimlenecektir.

Açma ve kapatma kuvvetleri direkt orantılı olduğu için, kam kumandalı kapatıcılar, doğru kilitlemeyi sağlayacak şekilde, kılavuzda belirtildiği gibi, maksimum kapatma kuvvetini nihai kapanışta, yani 0-15 derece arasında uygulamaktadır.

7. Niye kam kumandalı kapatıcılar standart kremayer – pinyon tipi kapatıcılar yerine tercih edilmelidir?

Bir kapatma mekanizması monte edilmiş bir kapıyı hareket ettirirken kam kumandalı kapatıcılar kullanıcılara daha fazla yarar sağlar. BS8300 ve ADM açma direncinin 30 derecede 22,5N’a düşmesini istemektedir. Makas kollu kremayer – pinyon mekanizmaları bu koşulu yerine getirebilse de kam kumandalı mekanizmalar bu şartı çok daha hızlı ve çok daha kolaylıkla sağlayarak herkes için daha rahat erişim yaratmaktadır.

Kapı Kapatıcılarda sona dayanma kontrol özelliği

8. Sona dayanma kontrol özelliği ile kapının tam olarak açılması mümkün müdür?

BS8300, yavaşça açılan bir kapıdaki en düşük direnci tanımlamaktadır. Ancak, bu sadece “düşünen sona dayanma kontrol” özellikli kapı kapatıcılarla mümkündür. “Sabit veya standart sona dayanma kontrol” yerine, “düşünen sona dayanma kontrol” sistemi kapı ancak büyük bir kuvvetle veya hızla açıldığında devreye girer, eğer kapı yavaşça açılırsa sona dayanma kontrol özelliği devreye girmez ve dolayısıyla ek direnç yaratmaz. dormakaba’nın sona dayanma kontrol özelliği tüm kapı  kapatıcılarında “düşünen” tiptedir.

9. Kapı kapatıcılarda düzenli bakım ne kadar önemlidir?

BS8300’e göre düzenli bakım yapılmazsa tüm kapı kapatıcılarda açma ve kapatma direnci o kadar yükselebilir ki engelli insanların kapıdan geçmeleri olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, bina sahipleri ve kullanıcılar kapıların açma kuvveti şartlarına uygunluğunu kontrol etmeli ve gerekiyorsa bakım talep etmelidirler.

Araştırma şirketi PSA’nın yaptığı bağımsız çalışmalar kapı ve donanımların bir binanın maliyetinin %1’ini oluşturmalarına rağmen, bunların toplam bina bakım faturaları içindeki payının %80’e ulaşabileceğini göstermektedir. dormakaba servis bölümü manuel, otomatik ve endüstriyel kapılar için tam bakım paketi sunmaktadır.

Daha fazla kapı kapatıcı için dormakaba ile iletişime geçebilirsiniz.

Camlı yangın kapıları hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

This post is also available in: İngilizce