1. Müşterilerin gerçek ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçları tam ve zamanında karşılamak.
  2. Pentek firmasının özgün desteği ile ticari partnerlerin rekabet gücünü artırmak, Pentek ile karlı işbirliğinin sürdürülmesini sağlamak.
  3. Yönetimin ve çalışanların aktif katılımı ile “Kalite Yönetim Sistemi”ni kurmak, çalıştırmak ve etkinliğini artırmak.
  4. Çalışanların bireysel gelişimleri için gerekli eğitimleri planlamak ve desteklemek.