Camlı Yangın Kapıları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Pentek, 2012 yılından beri RP Technik profil sistemlerini kullanarak sertifikalı camlı yangın kapıları üretiyor. 2012’den bugüne en sık karşılaştığımız soruları sizin için derledik.

Yangın sırasında ortam sıcaklığı 5 dakika içinde 500°C’ye ulaşır.

Standart temperli camlar, yüzey sıcaklığı 290-380 °C’ye ulaştığında kırılırlar. Halbuki yangının başlamasını takip eden 2-3 dakika içinde ortam bu sıcaklığa ulaşmaktadır. Bu sebeple standart temperli camlar yangın ile ortaya çıkan ısıl gerilmelere dayanıklı değildir.

Kapı ve sabit bölmelerde kullandığımız Pilkington Pyrostop® yangın camı çok katmanlıdır. İnce cam plaklar arasına saydam ve yangına dayanım sağlayan özel bir film yerleştirilerek lamine edilmiştir. Yangınla birlikte ortam sıcaklığı yükseldiğinde ara katman köpük haline gelir ve opaklaşır. Böylece konveksiyon, kondüksiyon ve ışıma yolu ile ısı transferi engellenir.

Farklı markalara ait yangına dayanıklı camlarının sıcaklık artışında davranış karakterleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle yangın camının tek başına sertifikaya sahip olması, herhangi bir (çelik, alüminyum, vb.) çerçeve içine yerleştirildiğinde “yangına dayanıklı doğrama” özelliği kazandırması için yeterli değildir. Cam, çerçeve (kasa-kanat / sabit bölme) ve aksesuarlar birlikte test edilerek uygunluğu saptanmalı ve “sistem” olarak yangın dayanım sertifikasında bu özellikleri belirtilmelidir.

Sonuç olarak yangının yapı içine yayılımını engellemek için mevcut doğramanın tamamen sökülmesi, yerine sistem sertifikalı yeni bir yangına dayanıklı doğrama takılması gerekmektedir.

Sertifikalı yangına dayanıklı camlı kapı ve sabit bölmeler 30 / 60 / 90 / 120 dk boyunca yalıtım özelliklerini korur. Bu süre boyunca kullanım yerlerine göre yangının yapı içinde yayılmasını engeller, güvenli kaçış koridorları yaratırlar. Yalıtım özellikleri ise “E – EW – EI” olmak üzere 3 grupta incelenir.

Yangın Dayanım Sınıfları

Sertifikalı yangına dayanıklı camlı kapı ve sabit bölmelerin yalıtım özellikleri ise “E – EW – EI” olmak üzere 3 grupta incelenir.

“E”, (bütünlük) sınıfı sistemler

Yangın sırasında belirtilen süre boyunca bütünlüğünü koruyarak ayakta kalır (kasa-kanat birbirinden uzaklaşmaz), bu sayede açık alev ve dumanı korunaklı tarafa geçirmez. Cam saydamlığını korur. Bu sebeple ışıma başta olmak üzere, kondüksiyon ve konveksiyon yoluyla karşı tarafa ısı transferi gerçekleşir. Isı yalıtımı sağlanamaz.

“EW” (bütünlük ve ışıma engeli) sınıfı sistemler

Yangın sırasında belirtilen süre boyunca bütünlüğünü korur, açık alev ve dumanı korunaklı tarafa geçirmez. Bunun yanında, cam opaklaşarak belli bir seviyeye kadar ışıma yoluyla ısı transferini engeller. (Yangına dayanıklı kapı veya bölmeden 1 metre uzaklıktaki ölçülen maksimum ışıma miktarı 15 kW/m2’i geçmez.)

“EI” (bütünlük ve yalıtım) sınıfı sistemler

Yangın sırasında belirtilen süre boyunca bütünlüğünü korur, açık alev ve dumanı korunaklı tarafa geçirmez. Cam, hem opaklaşarak ışıma yoluyla hem de üretim metoduna bağlı katmanlarıyla kondüksiyon yoluyla ısı transferini tamamen engeller. Bu sistemde çerçeveyi oluşturan profiller de benzer yalıtım özelliklerine sahiptir. Sistem (profil + cam + donanımlar) benzetmek mümkünse “ısı kalkanı – duvar” gibi görev yapar. Açık alev ve duman geçirimsizliğinin yanında, tam ısı yalıtımı sağlar. Sistemin hiçbir noktasında sıcaklık 180 dereceyi, sistem üzerindeki sıcaklık farkı da 140 dereceyi geçmez.

Yangın sırasında mekanda ısı artışı hasar vermeyecekse (büyük ve boş bir hacme açılan kapılar) ya da sıcaklık yükselmeyecekse (dış mekana açılan kapılar) “E“ sınıfı yalıtım özelliğinde bir camlı yangın kapısı tercih edilebilir.

Ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te E sınıfı yangına dayanıklı ürünler asansörler için tanımlanmıştır. Yangın sırasında asansörlerde kullanıcı olmayacağı kabul edilerek  alevlerin üst katlara çıkmasını yavaşlatmak/engellemek amaçlanmıştır.

Standart Sıcaklık Zaman Grafiği

Standart Sıcaklık – Zaman grafiği

Yangın (selülozik yangın) sırasında ortam sıcaklığı ilk 5 dakikada 500°C’ye varır.

İtfaiye verilerine göre insan vücudu ve solunum sistemleri ,

  • 120 °C sıcaklıkta 15 dakika,
  • 143 °C sıcaklıkta 5 dakika,
  • 177 °C sıcaklıkta ise yalnızca 1 dakika hayatta kalabilir. Unutmayalım ki vücudumuzun %70’i su, suyun kaynama noktası ise 100°C’dir.

Bu verilere göre yangının gerçekleştiği ortamda bulunan bir insan ilk 5 dakikaya bile dayanamayacak, vücut fonksiyonları zarar görecektir.

Kapının duvarlaşması insanın yaşamını sürdüremeyeceği kadar yüksek bir sıcaklıkta, 200°C civarında gerçekleşmektedir. Kapı duvarlaştıktan sonra, yangın tarafında yaşamın devam ediyor olması mümkün değildir. Bu noktadan sonra kapı ancak özel kıyafet, koruyucu donanım ve hava tüpü ile gelen itfaiye ekipleri tarafından ancak kırılarak açılabilir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e göre tek kanatlı bir çıkış kapısının temiz geçiş genişliği minimum 800 mm olarak belirlenmiştir. Buna göre profillerin kalınlıkları ile birlikte tek kanatlı doğrama kasa ölçüsü minimum 1000×2080 mm, montaj boşluk ölçüsü 1030×2100 mm olmalıdır.

Maksimum yangın camı ve doğrama ölçüsü, cam ve doğrama türüne göre farklılık gösterir. Bu nedenle mutlaka test raporunda belirtilen değerler referans alınarak tasarlanmalıdır.

Doğramalarımızı elektrostatik toz boyama yöntemi ile boyuyoruz. Bu yöntem kaplama kalitesi (renk, doku), dayanıklılık (darbelere, aşınmaya ve korozyona) ve sürdürülebilirliğe katkısı bakımından geleneksel boyama yöntemlerine göre oldukça avantajlıdır.

Elektrostatik toz boyalarla doğramalar sonsuz renk seçeneğinde boyanabilir. Kolay ulaşılabilir boyalarda fiyat farkı talep etmiyoruz. Fakat stoka üretilmeyen boyalar, yüksek miktarlarda özel üretim yapılması nedeniyle ciddi maliyetlere çıkabiliyor. Bu tür boyalar için, fiyat farkını yansıtmak zorunda kalıyoruz.

Bu soruyu detaylı bir biçimde cevapladığımız yazımızı inceleyebilirsiniz.

Montaj detay önerilerini içeren teknik çizimlerimizi şimdi indirebilirsiniz.

Kayar kapılar 60 ve 90 dakika sürelerinde yangına dayanıklı olarak üretilemiyor. Pazar taleplerine cevaben Pentek, yangına dayanıklı cam kapı ile yangına dayanıksız cam kayar kapının birleştiği bir sistem tasarladı.

Cevahir AVM’de tamamladığımız projemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Camlı yangın kapısı talebi ile bize ulaşan tasarımcı, mimar ve mühendislerin ihtiyacına en doğru biçimde cevap verebilmek amacıyla sürekli sorduğumuz 5 soru var.

  1. Yangın dayanım sınıfı (E/EI)
  2. Yangın dayanım süresi (30/60/90)
  3. Doğramaların konumu (İç mekan/Dış Mekan)
  4. Doğrama ölçü ve miktarları (varsa teknik çizim)
  5. Montaj yeri

Bu bilgilerle birlikte iletilen taleplere mümkün olan en kısa sürede geri dönüş yapıyor, teknik destek sunuyoruz.