CAMLI YANGIN KAPISI MONTAJ YÖNTEMİ

Camlı Yangın Kapıları yangının bina içinde yayılımını engelleyen şeffaf yapı elemanlarıdır. Dayanım süresi boyunca güvenli kaçış koridorları yaratır. Bu sayede insanların kolaylıkla tahliye edilmesini sağlar. İtfaiye yangına müdahale edene kadar yangını bir bölmede hapsederek olası maddi hasarların büyümesini önler. Üstelik günlük yaşam alanlarında kullanıma uygun konfora sahiptir. Mimari tasarımda serbestlik sunar. Genellikle merdiven kovasına açılan kat sahanlıklarında tercih edilir. Böylece merdivenler hem kaçış merdiveni özelliğine sahip olur, hem de günlük kullanıma uygun özelliklerini korurlar. İkinci bir yangın merdivenine gerek kalmadığı için alan kayıpları yaşanmaz. Detaylı projelendirme süreçleri sonucunda, kapıların üretimi ve şantiyede montajı yapılır.

Projelendirme sürecinin en önemli adımlarından biri, Camlı Yangın Kapısı montaj detaylarının belirlenmesidir. Yüksek ağırlıklarından dolayı uzun ömürlü kullanım için hem kaliteli üretilmeleri hem de yapı içinde yerine sağlam biçimde bağlanması gerekir. Kapının duvar ve zeminle ilişkisini içeren montaj detayları Pentek bünyesinde tasarlanır. Ardından mutabakat için müşterilere sunulur. Onay sonrası alanında uzman Pentek ekipleri, kapıları üretir ve şantiyede montajını yapar.

Pentek, montaj detaylarını hazırlarken bazı hususlara önemle dikkat eder.

Duvarın Niteliği

Bu hususlardan ilki, kapının monte edileceği duvarın yangına dayanıklı olmasıdır.

Camlı yangın kapısı yüksek ağırlığından dolayı hareketli kanadın (dinamik yükün) taşınabilmesi için sağlam bir yapı elemanına yükü aktaracak şekilde bağlanmalıdır. Pentek olarak, montajı betonarme duvar ve hatıl / lentoya yapmayı tercih ederiz.

Fakat farklı projelerde, gereken yapısal özelliklere sahip olmayan duvar tipleriyle karşılaşılabilir. Örneğin gazbeton ve alçıpan levha duvarlarda iyileştirme yapılması gerekir. Bu tip hafif duvarlar, Pentek tarafından belirlenen kesit ve et kalınlığında çelik kutu profillerle üretilen körkasalarla iyileştirilir. Körkasa tavana, zemine ve yan duvarlara düşeyde yaklaşık 800 mm aralıklarla yerleştirilen 10 mm çaplı tijlere kaynaklanarak sabitlenir. Kapı da Hilti Hus S vidalarla körkasaya bağlanır.

Kasa – Duvar Arası Genleşme Boşluğu

Dikkat ettiğimiz bir diğer husus, termik uzamaların tolere edilmesi için kapı ve duvar arasında “genleşme boşluğu” bırakılmasıdır. Camlı Yangın Kapılarında termik uzamalar, yangın sırasında ortaya çıkacak yüksek sıcaklıklar nedeniyle daha fazla olacağı için, genleşme boşluk değerleri de standart doğramalardan daha fazladır. Pentek, yaklaşık 15 mm’lik termik uzama boşluğu bırakılmasını uygun bulur. Kasa ve kanat montajının ardından bu boşluklar, yangına dayanıklı yüksek dansitede taşyünü ile doldurulur. Taşyünü de doğrama renginde mastiklerle izole edilerek çevresel etkilerden korunur. Son olarak, cam montajı ve gerekli kontroller yapılır. Artık kapı kullanıma hazırdır.

Montaj detay önerilerimizi şimdi inceleyin!

DWG Çizim / 3D Model

Farklı duvar alternatifleri için montaj detay önerilerimize ait DWG Çizimleri ve 3D Modelleri şimdi indirin!

Teknik Şartnameler

Türkiye’de geçerli olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun farklı dayanım sınıf ve sürelerde şartnamelere şimdi ulaşın!

Betonarme Duvarda Camlı Yangın Kapısı Montajı

Betonarme Duvarda Camlı Yangın Kapısı Montajı

Körkasalı Montaj Yöntemi

Gazbeton Duvarda Camlı Yangın Kapısı Montajı – Körkasalı Montaj

This post is also available in: İngilizce